Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach chemii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
01.2017

Cel:
Wskazanie nauczycielom sposobu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zagadnienia:

Przedstawienie metod i sposobów pracy z uczniem, który ma, między innymi, zaburzoną: analizę i synteze wzrokową, spostrzegawczość wzrokową, pamięć wzrokową, analizę i syntezę słuchową, pamięć fonologiczną oraz słuchową.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2017-01-23
Godzina: 15:15-16:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-01-18

Prowadzący:
Joanna Podnajmer