"W jesiennym koszyku" - warsztaty plastyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
10.2015

Cel:
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o propozycje prac plastyczno-technicznych,
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności i postawy twórczej nauczycieli.

Zagadnienia:
- przedstawienie kilku propozycji form płaskich i przestrzennych związanych z jesienią,
- plastyczne działania warsztatowe.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-10-07
Godzina: 16:00-17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-10-05
Forma odpłatna - 7 zł (koszt materiałów)

Prowadzący:
Mirosława Lickiewicz
Joanna Górecka