Skuteczna komunikacja i efektywna współpraca nauczyciela z rodzicem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
03.2017

Cele
-  Przypomnienie zasad nawiązywania efektywnej komunikacji  nauczyciela z rodzicami.
Doskonalenie umiejętności  tworzenia  relacji współpracy.

Zagadnienia:
-  Tworzenie relacji współpracy z uwzględnieniem  występujących  trudności.
-  Ustalenie przyczyn problemów.
-  Techniki komunikacji - schemat prowadzenia rozmowy.

Efekty:

Uczestnicy:

- potrafią nawiązać z rodzicami relacje sprzyjające  efektywnej współpracy,
- wiedzą,  jak
rozmawiać z rodzicami  o zauważanych problemach,
-  znają zasady prowadzenia rozmowy.

Adresat: zainteresowani nauczyciele,  wychowawcy
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-03-22
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-03-18

Prowadzący:
Irena Biodrowska