Wychowanie do wartości alternatywą stosowania kar

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
02.2017

Cele:
-  Zapoznanie z rolą wartości i ich respektowania w procesie wychowania.

-  Wskazanie dysfunkcyjnej  roli  kary.

-  Przedstawienie przebiegu interwencji wychowawczej - od destrukcji do zadośćuczynienia.

Zagadnienia
-  Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze ucząc dzieci odpowiedzialnej postawy?
-  Program wychowawczy oparty na wartościach.
- Wartości, zasady, działanie - komponenty wychowania do wartości.
- Interwencja wychowawcza w sytuacji naruszenia norm społecznych przez dziecko.
-  Dlaczego karanie nie  działa?
-  Jak przemienić trudną sytuację w szansę wychowawczą?
-  Od destrukcji do zadośćuczynienia
-  Analiza wydarzenia w odniesieniu do wartości.
-  Wspierająca postawa rodziców.

Efekty:
 Uczestnicy:

-  znają  efekty stosowania kary i jej destrukcyjny charakter.
- znają elementy interwencji wychowawczej opartej na zadośćuczynieniu. 

Adresat : zainteresowani nauczyciele, wychowawcy
Poziom kształcenia: SP, G
Forma: warsztaty
Miejsce:  ODMiDN  Legnica

Data: 2017-02-o8
Godzina: 14:30- 16:00
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-02-03

Prowadzący : Irena Biodrowska