Aktywny i twórczy przedszkolak. Doświadczenia przyrodnicze w przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
02.2017

Cele:
- poznanie podstawowych zasad metody IBSE polegającej na kształceniu przyrodniczym poprzez dociekanie naukowe – odkrywanie;
- pogłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania;
- doskonalenie umiejętności planowania i organizowania zajęć o tematyce przyrodniczej opartych na eksperymentach i obserwacji;
- rozwijanie umiejętności eksperymentowania oraz formułowania wyników i wniosków.

Efekty:
- uczestnicy przeprowadzą samodzielnie wybrane eksperymenty przyrodnicze oraz określą możliwość ich wykorzystania podczas zajęć przedszkolnych;
- zaplanują zajęcia o tematyce przyrodniczej wykorzystując działalność eksperymentalną;
- wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności do wprowadzania eksperymentu podczas realizacji tematyki przyrodniczej w ramach podstawy programowej;
- wiedzą jak rozwijać przyrodnicze zainteresowania dzieci przez zachęcanie i umożliwianie samodzielnego  eksperymentowania.

Adresat: sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: P
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2017-02-07
Godzina: 16:00-17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-02-03 (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Prowadząca warsztaty oraz uczestnicy formy

    Prowadząca warsztaty oraz uczestnicy formy

  • Powiększ zdjęcie Uczestnicy formy

    Uczestnicy formy