Edukacyjne inspiracje. Doświadczenia przyrodnicze w klasach I-III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
02.2017

Cele:
- poznanie podstawowych zasad metody IBSE polegającej na kształceniu przyrodniczym poprzez dociekanie naukowe – odkrywanie,
- pogłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania,
- doskonalenie umiejętności planowania i organizowania zajęć o tematyce przyrodniczej opartych na eksperymentach i obserwacji,
- rozwijanie umiejętności eksperymentowania oraz formułowania wyników i wniosków.

Efekty:
- uczestnicy przeprowadzą samodzielnie wybrane eksperymenty przyrodnicze oraz określą możliwość ich wykorzystania podczas zajęć szkolnych,
- zaplanują zajęcia o tematyce przyrodniczej wykorzystując działalność eksperymentalną,
- wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności do wprowadzania eksperymentu podczas realizacji tematyki przyrodniczej w ramach podstawy programowej,
- wiedzą jak rozwijać przyrodnicze zainteresowania dzieci przez zachęcanie i umożliwianie samodzielnego  eksperymentowania.

Adresat: sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: edukacja wczesnoszkolna
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnicy

Data: 2017-02-09
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-02-03 (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły