Edukacyjne inspiracje. Biblioterapia jako metoda wspomagania rozwoju małego dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
03.2017

Cele:
- omówienie roli bajki w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym, funkcja metafory w bajce,
- zapoznanie z rodzajami bajek terapeutycznych,
- przedstawienie schematu budowy bajki terapeutycznej,
- pokazanie możliwości wykorzystania bajek w pracy z dzieckiem młodszym.

Efekty:

- wzbogacony warsztat pracy nauczyciela o przykladowe zajęcia z elementami bajkoterapii,
- stosowanie nowych rozwiązań i metod pracy,
- poznanie tytułów bajek dla dzieci przydatnych do pracy z wykorzystaniem elementów biblioterapii (bajko terapii).


Adresat: sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnicy
Data: 2017-03-15
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-03-09

Prowadzący:
Ewa Bońdos (Przewodnicząca Legnickiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego)