Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18
01.2017

Cele:
-  Zapoznanie z  przyczynami  zachowań prowokacyjnych i  metodami  przeciwdziałania .
Zagadnienia
- Zachowania prowokacyjne uczniów  jak reagować ?
-  Przyczyny zachowań prowokacyjnych.
-  Emocje a sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania ucznia.
-  Jak sobie radzić z trudnymi emocjami?
-  Sposoby postępowania w sytuacji trudnej.
-  Konstruktywna konfrontacja jako odpowiedź na prowokację.
-  Porozumienie bez przemocy jako sposób bezprzemocowej komunikacji - "język żyrafy" Marshalla Rosenberga 
-  Cztery etapy empatycznej komunikacji
-   Inne sposoby reagowania na prowokację .

Efekty:
 Uczestnicy:

 -  znają przyczyny zachowań prowokacyjnych  uczniów,
-  potrafią kontrolować  swoje  emocje,

- znają i stosują  elementy konstruktywnej konfrontacji i  etapy "języka żyrafy",
-  znają sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania uczniów.

Adresat nauczyciele, wychowawcy  SP i G
Poziom kształcenia: SP, G
Forma:  warsztaty
Miejsce:  ODMiDN  Legnica

Data: 2017-01-18
Godzina: 14:30- 16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne  do dnia 2017-01-13 lub  pocztą elektroniczną

Prowadzący : Irena Biodrowska