Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 1)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
03.2017

 Moduł 1

Aspekty prawne awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem terminarza i trybu zakończenia stażu.

Cel ogólny:

przypomnienie uczestnikom procedury awansu zawodowego,  powinności na czas stażu  oraz wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu MEN   z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli.Efekty:Uczestnik:

 

  • pozna wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego określone w § 8 rozporządzenia  MENz dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego     przez nauczycieli,
  • będzie wiedział, jaką dokumentację złożyć wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
  • będzie umiał  dokonać kwalifikacji zadań wg wymagań opisanych w § 8  rozporządzenia MEN  z dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2017-03-02
Godzina: 14:30-17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-02-28 (forma odpłatna 60 zł)

Prowadzący: Barbara Stec