Metody motywujące uczniów do nauki. Metody i techniki aktywizujące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
02.2017

Cel ogólny:

  • wzbogacenie wiedzy i  rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie metod motywowania uczniów do nauki, stosowania metod i technik aktywizujących, rozwijających kreatywność i myślenie

Efekty:

Uczestnik:

-będzie potrafił określić uwarunkowania procesu motywacji własnych uczniów,

-będzie umiał wyznaczać uczniom atrakcyjne cele

-będzie potrafił dobrać aktywizujące metody nauczania do potrzeb uczniów.

Adresat:  nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2017-02-09
Godzina: 14:30 -16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Barbara Stec, Waldemar Łazarczyk