Ankieta jako narzędzie ewaluacji. Zasady konstruowania ankiety oraz analizy uzyskanych wyników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12
01.2017

Cel ogólny:

 • wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności dotyczące zasad poprawnego konstruowania kwestionariusza ankiety, organizacji badań ankietowych w szkole/placówce oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Zagadnienia programowe:

 1. Zdefiniowanie pojęć: ankieta, kwestionariusz ankiety, badania ankietowe
 2. Układ ankiety
 3. Rodzaje pytań ankietowych
 4. Formy pytań zamkniętych kwestionariusza ankiety
 5. Zasady formułowania pytań ankiety
 6. Zasady dotyczące budowy kwestionariusza ankiety
 7. Zasady dotyczące strony redakcyjnej i graficznej ankiety
 8. Najczęstsze błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych
 9. Analiza i interpretacja wyników ankiety.

 

Adresat: nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2017-01-12
Godzina: 14:30 - 16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Barbara Stec