Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym.Moduł I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
12.2016

Cele;
Zapoznanie nauczycieli z sylwetką ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera oraz metodami pracy w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. 

Zagadnienia:
1. Charakterystyka osób z autyzmem. 
2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu.

3. Miejsce ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.
4. Poznanie skutecznych metod w pracy z dzieckiem z autyzmem /zespołem Aspergera.
5. Sposoby pracy z dzieckiem autystycznym w klasie szkolnej.
6. Rola chwalenia i pozytywnego podsumowania w osiąganiu sukcesów każdego dziecka a w szczególności ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera.
7. System motywacyjny, oceny opisowe i informacje zwrotne.
8. Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych.
9. Skuteczne komunikowanie się pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

Efekty
-  Uczestnicy  poznają sylwetkę ucznia ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz jak rozpoznawać takich uczniów.
-  Poznają sposoby rozwijania pożądanych zachowań społecznych a także  metody pracy z uczniem ze spektrum  autyzmu.   
Adresat:
Nauczyciele realizujący edukację włączającą uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera na I etapie edukacyjnym.

Poziom kształcenia:  SP, 
Forma doskonalenia: warsztaty , kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-12-07
Godzina: 15.00 -18.00
Sala: 12
Sposób rekrutacji:  Zgłoszenia telefoniczne i na stronie internetowej do dnia 2016-11-25

Prowadzący:

Irena Biodrowska

Joanna Pyzińska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi "Dar Losu”

Kalina Mojecka,  Katarzyna Łasek ,  Samanta Antonowicz- nauczyciele  NSP "Dar Losu"