Problemy adaptacyjne uczniów klas pierwszych gimnazjum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
10.2015

Cele:
  Przedstawienie zmian psychicznych występujących u uczniów  przy przekraczaniu  drugiego progu edukacyjnego
  Doskonalenie  umiejętności i metod pracy nauczycieli  w celu stworzenia pozytywnych relacji i właściwego klimatu społecznego

Zagadnienia:
- funkcjonowanie ucznia w nowej grupie rówieśniczej
- tworzenie  pozytywnych relacji w klasie (metody stosowane w  europejskim programie Golden Five)
- zasady usprawniające efektywną pomoc uczniom
- trudności adaptacyjne uczniów przy przekraczaniu progu edukacyjnego
- budowanie wspierającego klimatu społecznego
- dostarczenie nauczycielowi narzędzi/ umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem  w klasie
- przykładowe badania socjometryczne i ćwiczenia integracyjne 

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-10-27
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-10-23

Prowadzący:
Irena Biodrowska