Praca z uczniem zdolnym w edukacji historycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
03.2017

1. Cel ogólny:
- metody i tchniki pracy z uczniem zdolnym na lekcjach historii

2. Zagadnienia:
- uwarunkowania w pracy z uczniem zdolnym,
- wyjaśnienie terminów - uzdolnienia,zdolność,talent,
- metody i techniki  pracy z uczniem zdolnym.

3. Efekty:

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:
- zastosować odpowiednie metody i techniki w praktyce szkolnej,
- określić uwarunkowania w pracy z uczniem zdolnym,
- rozwijać indywidualne uzdolnienia i zdolności uczniów.

Adresat: nauczyciele historii
Poziom kształcenia: G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDM w Legnicy

Data: 2017-03-29
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Waldemar Łazarczyk