Kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych w praktyce szkolnej. Badania, wnioski, działania.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
02.2017

1. Cel ogólny:

-doskonalenie metod pracy z uczniem w procesie kształtowania postaw społecznych,obywatelskich i patriotycznych

2. Zagadnienia:

- postawy społeczne,obywatelskie i patriotyczne-definicje,cele kształcenia,

- wyniki badań na temat kształtowania w/w postaw -wnioski dla nauczycieli,

- przykładowe sposoby kształtowania w/w postaw.

3. Efekty:

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:

-określić cele kształcenia postaw uczniów i wychowanków,

-zaplanować odpowiednie przedsięwzięcia w procesie kształtowania w/w postaw,

-podejmować różnorakie działania w celu kształcenia w/w postaw w praktyce szkolnej,

Adresat: nauczyciele historii i WOS
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty

Miejsce: ODMiDN w Legnicy
Data: 2017-02-08
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Waldemar Łazarczyk