Język empatycznej komunikacji.Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych w sytuacjach szkolnych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
11.2016

Cele:
- prezentacja języka  empatycznej komunikacji w oparciu o  metodę Porozumienia  bez Przemocy oraz   przećwiczenie najważniejszych etapów "języka żyrafy". 

Zagadnienia:
- Cele metody PBP 
-  Poznanie siebie i swoich potrzeb jest droga do budowania bliskości
-  Szczerość i umiejętność słuchania podstawą metody PbP
-  Cztery kroki  metody  PBP
-  Komunikat, który blokuje współczucia
-  Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
-  Określenie własnych potrzeb na podstawie pojawiających się uczuć  
-  Empatia i potrzeby

Efekty:
-  Podniesienie umiejętności stosowania języka opartego na empatii i rozpoznawania własnych uczuć i związanych z nimi potrzeb.
-  Nabycie  umiejętności brania odpowiedzialności za własne uczucia  i rozwiązywania konfliktów w oparciu o empatię. 

Adresat : Rada Pedagogiczna  Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Legnicy
Poziom kształcenia: SP
Forma:  szkolenie rady pedagogicznej
Miejsce:  NKSP w Legnicy,  ul. Słubicka 7
Data: 2016-11-24
Godzina: 14.30 - 16.00
Sposób rekrutacji: pisemne zapotrzebowanie dyrekcji szkoły

Prowadzący : Irena Biodrowska