Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
10.2016

Cel:
- wzbogacenie warsztatu pracy o atrakcyjne i różnorodne metody oraz formy prowadzenia zajęć muzycznych mających na celu budowanie u dzieci kompetencji innych niż tylko muzyczne.
 
Zagadnienia programowe:
1. Budowanie repertuaru wokalnego dla dzieci zgodnie z możliwościami wykonawczymi aparatu głosowego.
2. Piosenka dziecięca jako narzędzie do kształtowania kompetencji innych niż muzyczne.
3. Muzyka osią programową w kształtowaniu umiejętności artystycznych, społecznych, matematycznych i językowych.
 
Uczestnik po szkoleniu:
- przeprowadzi samodzielnie kilka wybranych zabaw muzyczno-ruchowych według opisu oraz zgodnie z wzorem nagranym na wideo;
- zatańczy proste układy taneczne, np. Taniec dla babci i dziadka, Taniec z motylkiem dla mamy;
- zbuduje ćwiczenie muzyczne rozwijające wybraną kompetencję, np. matematyczną lub społeczną na bazie repertuaru wokalnego.

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic
Poziom kształcenia: przedszkola, SP
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN

Data:  2016-10-20
Godzina: 16:00 - 19:30
Sala: 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 17.10.2016r. (liczba miejsc ograniczona)
Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie).

Szkolenie bezpłatne dla uczestników zatrudnionych w placówkach publicznych z terenu miasta Legnicy. Dla pozostałych uczestników koszt szkolenia wynosi 40 zł.

Prowadzący:
Piotr Kaja – nauczyciel dyplomowany, kompozytor, aranżer i muzyk. Nauczyciel muzyki i rytmiki, edukator/trener prowadzący od 1993 roku warsztaty metodyczne dla nauczycieli, wykładowca akademicki. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in. Czechy, Francja, Turcja, Słowenia.Uczestnik i lektor Międzynarodowych Letnich Kursów Orffa organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu. Autor i współautor ponad siedemdziesięciu publikacji książkowych, m.in.: podręczników szkolnych, takich jak Muzyka dla klas IV-VIII 1993, Muzyczne zabawy 1999, I wszystko gra! 2008, Od chorału do rap songu 2009 (podręczniki te zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN) oraz książek metodyczno-repertuarowych i śpiewników. Autor i współautor ponad sześćdziesięciu tytułów opracowań muzycznych wydanych m.in. na kasetach magnetofonowych, płytach kompaktowych i multimedialnych CDROM-ach.