"Znać siebie – lepiej rozumieć innych" warsztaty doskonalące umiejętności społeczne i rozwój osobisty. Część 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
10.2016

Cele:
Rozwój świadomości siebie i innych w procesie komunikacji interpersonalnej, świadomego komunikowania się na różnych poziomach.

Zagadnienia
1.   Poznawanie własnych schamatów działania.
2.   Doskonalenie  swoich umiejętności interpersonalnych.
3.   Świadome wchodzenie w relacje z innymi.
4.   Rozwijanie empatii i umiejętności uważnego słuchania.

Efekty:
-   uczestnicy uzyskają wiedzę  na  temat komunikacji interpersonalnej i  świadomego wchodzenia w relacje z innymi,

 Adresat: uczniowie klasy psychologicznej VI Liceum Ogółnokształcącego w Legnicy
Poziom kształcenia: PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy


Sala: 12

Data: 2016-10-10
Godzina: 9.00 - 13:30
Sposób rekrutacji: współpraca merytoryczna z nauczycielem prowadzącym zajęcia psychologiczne

Prowadzący:
Irena Biodrowska
Mariola Obrzut