Jak będziemy pracować w sieci "Klimat społeczny szkoły chroniący przed zachowaniami ryzykownymi"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18
10.2016

Cele:
Opracowanie planu pracy sieci  "Klimat społeczny szkoły chroniący przed zachowaniami ryzykownymi"

Zagadnienia
1.  Integracja grupy- przełamanie lodów.
2. Analiza potrzeb i oczekiwań - List do siebie.
4. Klimat szkoły jako społeczna atmosfera środowiska edukacyjnego
5. Ustalenie zasad i terminów pracy uczestników

Efekty:
- utworzenie sieci współpracy nauczycieli zaangażowanych w tworzenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły  

Adresat:  nauczyciele, którzy zadeklarowali swój udział w pracy sieci oraz inni  zainteresowani
Poziom kształcenia: SP, G
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2016-10-18
Godzina: 14:30- 16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-10-13

Prowadzący:
Irena Biodrowska