Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. Metody efektywnego komunikowania się.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
10.2016

Cel:
-  doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z uczniem, nauczycielem i rodzicem.

Zagadnienia
1. Czynniki komunikacji interpersonalnej.
2.  Czynniki zniekształcające przekaz informacji.
3. Znaczenie emocji w komunikacji interpersonalnej.
4. Dominujący  kanał  percepcji nauczyciela i jego wpływ na relacje w szkole.
5. Czy potrafisz mówić? Styl prowadzenia rozmowy.
6. Czy potrafisz słuchać? Twój styl słuchania.
7.  Omówienie zasad i technik sprzyjających poprawnej komunikacji-

Efekty:
- poznanie własnego stylu prowadzenia rozmowy i stylu słuchania  oraz jego wpływu na relacje  w szkole.
- doskonalenie poznanych zasad i technik efektywnej komunikacji.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2016-10-25
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-10-21

Prowadzący:
Irena Biodrowska