Tworzenie optymalnych warunków dla ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
10.2016

Cel:
-  Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących  zespołu Aspergera (ZA) oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.

Zagadnienia
1. Miejsce ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.
2. Charakterystyka dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.
3. Zaburzenia komunikacyjne i społeczne dziecka z autyzmem i  zespołem Aspergera.
4. Zachowania i specyficzne zainteresowania.
5. Formy pomocy i terapia dzieci z zespołem Aspergera.
6. Rola nauczyciela wspomagającego w usamodzielnianiu ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera.

Efekty:
-  uczestnicy poznają specyfikę zaburzenia zespołu Aspergera,  metody pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, sposoby organizowania procesu dydaktycznego, sprzyjające rozwojowi uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2016-10-20
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-10-17

Prowadzący:
Irena Biodrowska
Marzena Pietrukiewicz
Maria Nowak