Zasady konstruowania sprawdzianów oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Podstawy pomiaru dydaktycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
11.2016

Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności dotyczące pomiaru osiągnięć dydaktycznych ucznia oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników

Zagadnienia programowe:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu pomiaru dydaktycznego.
  2. Rodzaje testów.
  3. Rodzaje zadań testowych.
  4. Etapy przeprowadzenia testu dydaktycznego.
  5. Ilościowa i jakościowa analiza wyników sprawdzianu.
  6. Kontekstowa interpretacja wyników.
  7. Formułowanie wniosków dotyczących nauczycielskiego  i  szkolnego systemu dydaktycznego.

 

Adresat: nauczyciele stażyści, kontraktowi i wszyscy zainteresowani
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data:  2016-11-24
Godzina: 14:30-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Barbara Stec