Jak przygotować się do prowadzenia lekcji/zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli oraz ich omawiania?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06
10.2016

Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika w wiedzę nt.  sposobów przygotowania lekcji/zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli oraz  opracowania narzędzi  przydatnych w prowadzeniu obserwacji lekcji/zajęć.

Zagadnienia programowe:

  1. Konspekt lekcji jako sposób przygotowania się do lekcji/zajęć. Cechy dobrego konspektu.
  2. Terminologia pedagogiczno- metodyczna stosowana w konspekcie.
  3. Omawianie przeprowadzonych lekcji/zajęć  i samoocena nauczyciela.
  4. Narzędzia przydatne w  prowadzeniu obserwacji lekcji/zajęć.

Adresat: nauczyciele stażyści, kontraktowi i wszyscy zainteresowani
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data:  2016-10-06
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Barbara Stec