Aktywny i twórczy przedszkolak. Biblioterapia jako metoda wspomagająca rozwój małego dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2016

Cele:

- inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań i metod pracy,
- zapoznanie z ideą biblioterapii jako metody wspierającej rozwój dziecka w wieku przedszkolnym,
- popularyzowanie biblioterapii w środowisku.

Zagadnienia:

1.Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii,
2.Biblioterapia w pracy z dziećmi,
3.Modele postępowania biblioterapeutycznego,
4.Materiały metodyczne przydatne do organizowania zajęć z dziećmi z elementami biblioterapii.

Efekty:

- wzbogacony warsztat pracy nauczyciela, wychowawcy w zakresie wspierania rozwoju dziecka,
- stosowanie nowych rozwiązań i metod pracy,
- znajomość literatury źródłowej i literatury dla dzieci o charakterze terapeutycznym.

 

Adresat: sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnicy
Data: 2016-10-26
Godzina: 16:00-17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-10-23

Prowadzący:
Ewa Bońdos (Przewodnicząca Legnickiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego)