Edukacyjne inspiracje. Biblioterapia jako metoda wspomagania dziecka w wieku wczesnoszkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
10.2016

Cele:

- inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań i metod pracy,
- zapoznanie z ideą biblioterapii jako metody wspierającej rozwój dziecka w wieku szkolnym,
- popularyzowanie biblioterapii w środowisku.

Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii,
2. Biblioterapia w pracy z najmłodszymi uczniami,
3. Modele postępowania biblioterapeutycznego,
4. Materiały metodyczne przydatne do organizowania zajęć z dziećmi z elementami biblioterapii.

Efekty:

- wzbogacony warsztat pracy nauczyciela, wychowawcy w zakresie wspierania rozwoju dziecka,
- stosowanie nowych rozwiązań i metod pracy,
- poznanie tytułów książek dla dzieci przydatnych do pracy z elementami biblioterapii.

 

Adresat: sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnicy
Data: 2016-10-25
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-10-23

Prowadzący:
Ewa Bońdos (Przewodnicząca Legnickiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego)