Edukacyjne inspiracje. Rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci - Metoda Pytań i Doświadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
10.2016

Cele:

- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela,
- prezentacja aktywnej metody pracy z dziećmi wypracowanej przez Fundację Uniwersytet Dzieci i naukowców wyższych uczelni. 

Zagadnienia:

- Metoda Pytań i Doświadczeń jako sposób samodzielnego dochodzenia do wiedzy,
- możliwości stosowania Metody Pytań i Doświadczeń w czasie lekcji.

Efekty:

- uczestnicy widzą korzyści płynące z pracy metodami aktywnymi,
- uczestnicy chętnie wykorzystują metody aktywne w czasie lekcji.


Adresat: sieć współpracy i samoksztalcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2016-10-19
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-10-17 (liczba miejsc ograniczona)

Prowadzący:
Celina Szumkowska (Fundacja Uniwersytet Dzieci) - zarządza projektem Scenariusze Lekcji – internetowym narzędziem, z którego korzysta 15 000 nauczycieli i edukatorów. Kieruje krajowymi i międzynarodowymi projektami edukacyjnymi, skierowanymi do dzieci oraz nauczycieli. Upowszechnia ideę pracy z dziećmi metodą pytań i doświadczeń, naukowego dochodzenia do wiedzy, wnioskowania i rozbudzania kreatywności.  Współtworzy strategię rozwoju projektu Scenariusze lekcji, w tym upowszechniania w środowisku edukacyjnym innowacji w nauczaniu. Buduje i realizuje we współpracy z naukowcami i trenerami programy szkoleniowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych – interaktywne pokazy oraz warsztaty, przygotowujące ich do pracy z uczniami metodami aktywnymi oraz do tworzenia szkół, będących miejscami fascynujących spotkań z nauką.