Aktywny i twórczy przedszkolak. Na co dzień i od święta w przedszkolu - warsztaty Klanzy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
10.2016

Cel:

- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela,
- poznanie i stosowanie prostych wierszy, pląsów i tańców w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Zagadnienia:

- świętowanie w grupie - zabawy ruchowe i plastyczne inspirowane muzyką i słowem, tańce, pląsy i piosenki,
- działania twórcze z wykorzystaniem gazet,
- zabawy z linami jako sposób na rozwijanie umiejętności grafomotorycznych oraz utrwalanie pojęć matematycznych,
- działania pobudzające wyobraźnię i kształtujące świadomość własnego ciała.

Efekty:

- nabycie umiejętności tańczenia tańców integracyjnych do melodii różnych narodów,
- uświadomienie znaczenia tańca w procesie integracji grupy,
- nabycie umiejętności nauczania proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych.


Adresat: sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego
Poziom kształcenia: P
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy
Data: 2016-10-08
Godzina: 09:00-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta
Uwagi: istnieje możliwość zakupu materiałów (książka i płyta CD), koszt ok. 30 zł.

Prowadzący:
mgr Irena Kalinowska (trener II stopnia PSPiA KLANZA)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący oraz uczestnicy formy

  Prowadzący oraz uczestnicy formy

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący oraz uczestnicy formy

  Prowadzący oraz uczestnicy formy

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący oraz uczestnicy formy

  Prowadzący oraz uczestnicy formy

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący oraz uczestnicy formy

  Prowadzący oraz uczestnicy formy

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący oraz uczestnicy formy

  Prowadzący oraz uczestnicy formy

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący oraz uczestnicy formy

  Prowadzący oraz uczestnicy formy