Jak nauczyć uczniów osiągania sukcesów czyli "Od marzenia do sukcesu" cz. 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
12.2016

Cel:
Wskazanie nauczycielom działań, które sprzyjają osiąganiu przez uczniów sukcesów.

Zagadnienia:

1. Etapy osiągania celu, cechy i rodzaje celów,

2. Co robić i jak, aby sformułować cel oraz go zrealizować? - potencjalne przeszkody i zagrożenia,

3. Organizacja pracy a zarządzanie czasem.


Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Poziom kształcenia: SP,G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2016-12-01
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-11-24

Prowadzący:
Joanna Podnajmer