Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów ?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
12.2016

Cel:

Upowszechnienie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży

Zagadnienia:

 

1. Stosowanie oryginalnych technik i metod w pracy z uczniem

2. Pogłębianie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży

3. Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego u uczniów

Efekty

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:

-stosować w praktyce techniki kreatywności

-wdrażać elementy treningu kreatywności

-zastosować aktywizujące ćwiczenia i metody w praktyce szkolnej

 

Adresat :zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy
Data:2016-12-14
Godzina:14:30-16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk