Jak zaplanować i zrealizować lekcję pt."Czym jest patriotyzm?"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
11.2016

Cel ogólny:

Opracowanie scenariusza lekcji i przeprowadzenie zajęć na temat współczesnego patriotyzmu

Zagadnienia:

1. Stosowanie w praktyce metody debaty "za" i "przeciw".

2. Uwypuklenie uczniom odmienności "patriotyzmu" i "nacjonalizmu"

3. Wyrobienie wśród uczniów przekonania o złożoności omawianych zagadnień.

Efekty:

- stosowanie aktywizujących technik i metod pracy z uczniem

- rozwijanie nauczycielskich umiejętności prowadzenia debaty uczniowskiej

- stworzenie katalogu cech współczesnego polskiego patrioty

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce:ODMiDN Legnica
Data: 2016-11-23
Godzina: 14:30-16:00
Sala 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk