Samorząd uczniowski w praktyce szkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
10.2016

Cel ogólny:

-doskonalenie form i metod pracy opiekuna SU

Zagadnienia:

1. Pogłębienie wiedzy opiekunów SU w zakresie prawa o funkcjonowaniu samorządu uczniowskiego.

2. Analiza mocnych i słabych stron samorządności uczniowskiej.

3. Promowanie dobrych praktyk wśród opiekunów SU.

Efekty:

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił :

- stosować wiedzę w zakresie prawa o funkcjonowaniu samorządu uczniowskiego

- stosować w praktyce właściwe metody pracy z SU

-realizować oddolne projekty uczniów

-prawidłowo zorganizować wybory do władz SU

 

Adresat: opiekunowie SU
Poziom kształcenia: G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2016-10-19
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk