Jak będziemy pracować w sieci "W szkole chcemy czuć się bezpiecznie"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
10.2016

Cele:
- opracowanie planu pracy sieci  "W szkole chcemy czuć się  bezpiecznie".

Zagadnienia
1.  Integracja grupy- przełamanie lodów.
2 . Ankieta  potrzeb- List do siebie.
3. Kiedy w szkole jest bezpiecznie?
4.  Ustalenie zasad i terminów pracy uczestników.
5. Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn -Mikoszów - sesja wyjazdowa.  

Efekty:
- utworzenie sieci współpracy nauczycieli zaangażowanych w tworzenie bezpiecznej szkoły   

Adresat:  nauczyciele , którzy zadeklarowali swój udział w pracy sieci oraz inni  zainteresowani
Poziom kształcenia: SP, G
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data:2016-10-04
Godzina:14:30- 16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-10-03

Prowadzący:
Irena Biodrowska