Nauczyciel wychowawcą. Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
09.2016

Cele:
-  wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozumienie ucznia i efektywną pracę wychowawczą z uczniem, zespołem klasowym oraz  rodzicami.

Zagadnienia
1. Planowanie i organizacja pracy wychowawczej.
2. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. Integracja zespołu klasowego.
4. Klimat społeczny w klasie. Budowanie   relacji.
5. Zasady efektywnej komunikacji.
6. Diagnozowanie oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach związanych z trudnościami wychowawczymi.
7. Współpraca z rodzicami. Przykłady dobrych praktyk.

Efekty:
Uzyskanie wiadomości  na temat zasad funkcjonowania zespołu klasowego oraz poszerzenie własnych kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data: 2016-09-29
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-09-27

Prowadzący:
Irena Biodrowska