Dziecko ze spektrum zaburzeń autystycznych w mojej klasie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11
05.2016

Cele

 • Przypomnienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Przedstawienie dysfunkcji   ucznia ze spektrum zaburzeń  autystycznych w tym   z zespołem Aspergera
 •   Omowienie zasad funkcjonowania i stosowanych metod pracy z uczniem autystycznym i z zespołem Aspargera

Zagadnienia:

 • Charakterystyka  objawów zaburzeń  w zakresie interakcji społecznych, zaburzeń porozumiewania 
 • Organizacja zajęć lekcyjnych dziecka z autyzmem
 • Wsparcie w sferze kontaktów i umiejętności społecznych
 • Technika skutecznego wydawania poleceń
 • Znaczenie pochwał i zasady ich formułowania
 • Współpraca z rodzicami dziecka autystycznego i z zespołem Aspargera

Efekty:

 • Nauczyciel zna problemy dziecka autystycznego związane z zaburzeniami interakcji społecznych i  zaburzeniami porozumiewania
 • Zna techniki skutecznego wydawania poleceń oraz zasady formułowania pochwał

Adresat: Rada Pedagogiczna SP Nr 18
Poziom kształcenia: SP,
Forma doskonalenia: szkolenie dla Rady Pedagogicznej
Miejsce: Szkoła Podstawowa  Nr 18 w Legnicy 

Data: 2016-05-11
Godzina: 15:30- 17:00
Sala:  konferencyjna
Sposób rekrutacji: pisemne zgłoszenie dyrekcji szkoły 

Prowadzący :
Irena Biodrowska