Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
05.2016

Cele:
Uczestnicy poznają elementy oceniania kształtującego. Zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej.
Przygotowanie do stosowania elementów oceniania kształtującego.

Zagadnienia:
1.  Czemu służy ocenianie kształtujące ?
2.  Strategie  oceniania kształtującego.
3.  Czemu służy okreslenie celu lekcji?
4.  Kryteria sukcesu - nacobezu
5.  Czy trzeba określać kryteria sukcesu przed lekcją i przed klasówką?
6.  Informacja zwrotna i jej rola w procesie uczenia się.
7.  Atmosfera sprzyjająca uczeniu się .
8.  Jaka jest różnica między oceną sumującą a kształtującą?
 9. Jakie korzyści daje stosowanie OK i jakie trudności niesie za sobą?

Efekty:
Nauczyciele wiedzą, czym jest ocenianie kształtujące,
Nauczyciele będą przygotowani  do stosowania w swojej pracy:
 -   przekazywania uczniom celów lekcji,
 -   podawania uczniom kryteriów oceniania,
 -   przekazywania uczniom informacji zwrotnej do ich pracy.

Adresat: Rada Pedagogiczna Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Legnicy
Poziom kształcenia:  SP
Forma doskonalenia:Szkolenie dla  Rady Pedagogicznej
Miejsce:  Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa  im Świetej Rodziny  w Legnicy

Data: 2016-05-05
Godzina: 14:30 - 16:30
Sala:
Sposób rekrutacji: pisemne zapotrzebowanie dyrekcji szkoły

Prowadzący:
Irena Biodrowska