Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Integracja słowa, muzyki i ruchu w pedagogice Carla Orffa (cz. 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
05.2016

Cele:

- zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami idei Carla Orffa,
- zwiększenie zasobów metodycznych - doświadczeń związanych z twórczą aktywnością muzyczną,
- pobudzanie własnych zdolności twórczych.

Efekty:

- nabycie umiejętności wykorzystania różnych form twórczej aktywność muzycznej,
- nabycie umiejętności planowania i dostosowywania zajęć muzycznych do potrzeb rozwojowych grupy z wykorzystaniem instrumentarium oraz w oparciu o ideę Carla Orffa.
- znajomość różnych sposobów tworzenia muzyki w toku praktycznych działań związanych ze słowem, ruchem, tańcem, instrumentarium Orffa.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: MP nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11

Data: 2016-05-14
Godzina: 10:00 - 13:30
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-05-09 (liczba miejsc ograniczona)
Uwagi: forma odpłatna - koszt 50 zł.

Prowadzący:
mgr Ireneusz Piotrowski, mgr Katarzyna Piotrowska