Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Tańce integracyjne w pracy z grupą - warsztaty KLANZY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
05.2016

Cel:

- rozwijanie umiejętności tańczenia proponowanych tańców integracyjnych do melodii różnych narodów (m.in. „Szkocka polka”, „Spacer po Atenach”, „Na wrzosowiskach”), tańczenia tańców w wersji na siedząco (m.in. „Polka lubelska”, „Tupacz”), tańczenia i śpiewania zabaw muzyczno-ruchowych (m.in.: „Gość”, „Parada instrumentów”, „Taniec kolorów”).

Efekty:

- nabycie umiejętności tańczenia tańców integracyjnych do melodii różnych narodów,
- uświadomienie znaczenia tańca w procesie integracji grupy,
- nabycie umiejętności nauczania proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy

Data: 2016-05-21
Godzina: 09:00-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-05-16 (liczba miejsc ograniczona)
Uwagi: istnieje możliwość zakupu materiałów (książka i płyta CD), koszt ok. 30 zł.

Prowadzący:
mgr Irena Kalinowska trener PSPiA KLANZA