Praktyczne sposoby wykorzystania źródeł pisanych w edukacji historycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
10.2015

Zagadnienia:
- doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem oraz właściwa krytyka źródeł,
- stosowanie w praktyce szkolnej różnorodnych przekazów źródłowych,
- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.Adresat: nauczyciele historii
Poziom kształcenia: G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-10-21
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk