Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki? Praca z danymi EWD zbieranymi w szkole podstawą planowania dydaktycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
04.2016

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy realizując podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa zaprasza na VI moduł kursu nt.

 

Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko …

 

 

Adresat: nauczyciele matematyki
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnicy

Data: 2016-04-07
Godzina: 14:00-18:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-05

Prowadzący:
Piotr Tałan

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie udziału nauczycieli w/w warsztatach do dnia 05.04.2016 r. telefonicznie pod  nr tel. 76 723 32 02 lub na adres e-mail odmidn@go2.pl (lista miejsc ograniczona).