Jak uczyć aby nauczyć- zastosowanie elementów neurodydaktyki w doskonaleniu procesu uczenia i uczenia się

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
05.2016

Cele:
Przedstawienie zasad pracy mózgu w procesie uczenia sie i wskazanie sposobów wykorzystania neurodydaktyki w celu zwiększenia osiągnięć edukacyjnych 

Zagadnienia:

Neurodydaktyka- nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
Ciekawość poznawcza dziecka
Budowa i funkcje mózgu
Mózg j organem autonomicznym
Mózg  organem społecznym 
Relacje a osiągnięcia  szkolne
Dlaczego w szkole uczniowie tracą chęć  do uczenia się? 
Efektywne uczenie się
Co zrobić aby nie wygaszać naturalnej motywacji do nauki
Skąd wziąć zadania wymagające głębokiego przetwarzania?
Czy nauka może być przyjemna?
Profile dominacji – analiza indywidualnego stylu uczenia si

Efekty:
-  Uczestnicy  wzbogacą swoją wiedzę  na temat pracy mózgu w warunkach szkolnych
- Doskonalenie umiejętności tworzenia sytuacji edukacyjnych   pobudzających pracę mózgu oraz  relacji wspierających efektywność uczenia się

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia:  SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-05-31
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-05-28

Prowadzący:
Irena Biodrowska