Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie umiejętności czytania na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
04.2016

Cele:

 • podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • poznanie efektywnych metod wspierania ucznia w doskonaleniu umiejętności czytania na początkowym etapie edukacji;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela.

Zagadnienia:

 1. Najczęstsze błędy popełnianie w uczeniu dzieci czytania.
 2. Etapy nauki czytania.
 3. Rola ćwiczeń ogólnorozwojowych w osiąganiu umiejętności czytania.
 4. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

Efekty - uczestnik:

 • zna sposoby pracy z uczniem z trudnościami w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności czytania.
 • potrafi określić etap, od którego należy rozpocząć doskonalenie techniki czytania u ucznia.
 • zna propozycje gier i zabaw, które może zaproponować rodzicom w celu wspierania wysiłków dziecka w osiąganiu umiejętności czytania.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-04-28
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-25

Prowadzący:
mgr Sylwia Iwińska-Miktus (PP - P Nr 2 w Legnicy)