Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
06.2016

 

Cele: Jak powstaje mechanizm bezradności i rezygnacji? Czyli o wyuczonej bezradności.

Zagadnienia:

  • Definicja i geneza zespołu wyuczonej bezradności,
  • Wyuczona bezradność a inne problemy,
  • Wyuczona bezradność a trudności w uczeniu się i doznawanie porażek edukacyjnych, tzw. syndrom porażki.

Efekty:

- Nauczyciel zna mechanizmy bierności i rezygnacji,

- Potrafi diagnozować symptomy lęku przed niepowodzeniem i rozróżniać je z przejawami wyuczonej bezradności.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-06-02
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 11
Sposób rekrutacji:  zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-06-01

Prowadzący:
Czesława Moroz