Wykorzystywanie materiałów chronionych prawami autorskimi w warsztacie pracy nauczyciela i ucznia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
05.2016

 

Cele:

- zaprezentowanie aktualnego stanu prawnego w zakresie ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz zagadnień pokrewnych,

- wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących prawa autorskiego,

- podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego.

Zagadnienia:

  • Prawo autorskie a programy nauczania,
  • Rozporządzanie i korzystanie z opracowania,
  • Dozwolony użytek chronionych utworów

Efekty:

- wiedzy – podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego m.in. utwór, twórca, publikacja, dozwolony użytek,

- umiejętności – czytania zapisów dotyczących prawa autorskiego.

- kompetencji społecznych – samodzielne korzystanie z materiałów ogólnodostępnych z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo autorskie.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-05-19
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji:  zgłoszenia telefoniczne do  dnia 2016-05-18

Prowadzący:
Czesława Moroz