Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12
05.2016

 

Cele:   Oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków. Zbuduj się na nowo, czyli jak zastąpić złe nawyki dobrym działaniem.

Zagadnienia:

  • Nawyki a jakość życia
  • Szkodliwe uogólnienia
  • By nie lekceważyć uczuć 
  • Zapomniana grzeczność
  • Potrzebny mistrz, potrzebny absolut
  • Dobre poczucie własnej wartości.

Efekty:

- Uczestnik kursu potrafi wytłumaczyć uczniom różnorodność uczuć przeżywanych w związku z zaistniałymi w życiu sytuacjach oraz mechanizmu grzecznego zachowania się.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-05-12
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji:  zgłoszenia telefoniczne do  dnia 2016-05-11

Prowadzący:
Czesława Moroz