Ocenianie kształtujące i sumujące. Informacja zwrotna w procesie uczenia się

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
06.2016

Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika w informacje i wiedzę nt.  informacji zwrotnej jako skutecznego narzędzia komunikacji nauczyciela i ucznia oraz sposobu informowania uczniów o jego osiągnięciach oraz możliwościach rozwoju.

Efekty

Uczestnik:

  • zna zapisy w prawie oświatowym w zakresie oceniania i klasyfikowania ucznia,
  • zna podstawowe pojęcia związane z ocenianiem,
  • wie, jaką funkcję powinna spełniać ocena szkolna,
  • zna istotę  i strukturę  informacji zwrotnej  dla ucznia,
  • potrafi formułować i przekazywać informację zwrotną uczniowi i jego rodzicom,
  • potrafi włączyć informację zwrotną do własnej praktyki pedagogicznej,
  • wie, jak stworzyć w klasie atmosferę sprzyjającą ocenianiu.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2016-06-02
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Barbara Stec