Zadania naprowadzające, kroki - matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30
03.2016

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy realizując podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa zaprasza na warsztaty nt.

Zadania naprowadzające, kroki - matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 Adresat: nauczyciele matematyki
Poziom kształcenia: PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-03-30
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne lub e-mail do dnia 29-03-2016 r.

Prowadzący:
Sławomir Suchanowski

 

Warsztaty poprowadzi Pan Sławomir Suchanowski, przewodniczący zespołu egzaminatorów OKE, współautor podręczników z matematyki, współorganizator konkursów i olimpiad matematycznych.

Organizowane warsztaty wpisują się przede wszystkim w kierunek polityki oświatowej państwa – Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie udziału nauczycieli
w/w warsztatach do dnia 29-03-2016 r. telefonicznie pod  nr tel. 76 723 32 02 lub na adres e-mail.