Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 1)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
04.2016

MODUŁ 1

Procedura zakończenia stażu, przygotowania dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego

 Cel ogólny:

przypomnienie uczestnikom procedury awansu zawodowego oraz wymagań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego zawartych w Rozporządzeniu MENz dnia 1 marca 2013w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli oraz w umiejętność tworzenia sprawozdania ze zrealizowanych  w czasie stażu zadań

Efekty

Uczestnik:

  • zna wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego określone w § 7 rozporządzenia  MENz dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  • potrafi dokonać kwalifikacji zadań wg wymagań opisanych w § 7  rozporządzenia MEN  z dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania   

          stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  przygotować sprawozdanie      

          z realizacji PRZ dla dyrektora szkoły/placówki oraz ustną prezentację dorobku

          zawodowego przed komisją,

  • wie, jaką dokumentację złożyć wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
  • wie, jak przebiega posiedzenie komisji egzaminacyjnej

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2016-04-07
Godzina: 14:30 -17:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-06

Prowadzący:
Barbara Stec