Emocje – czy można im ufać?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
04.2016

 

Cele: Przyswojenie wiedzy dotyczącej używania w swoim zachowaniu monitów i reduktorów.

Zagadnienia:

  • Emocje – definicja.
  • Procesy emocjonalne
  • Podstawowe emocje człowieka
  • Po co nam emocje?
  • Emocje w naszym ciele
  • Metody kontrolowania emocji

Efekty:

-       Uczestnicy kursu będą rozróżniać różne rodzaje emocji.

-       Nauczyciele wzbogacą  warsztat pracy o  metody mające na celu kontrolowania emocji.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG 
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-04-21
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 11
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-20

 

Prowadzący:
Czesława Moroz