Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
04.2016

Cele: Lepsze zapoznanie z różnymi formami agresji i przemocy.

Zagadnienia:

  • Agresja - określenie pojęcia
  • Przyczyny występowania zachowań agresywnych
  • Cele agresji wśród dzieci 
  • Jak rozpoznać ofiarę i agresora
  • Zapobieganie agresji wśród dzieci

Efekty:

- Uczestnik kursu rozróżnia różne rodzaje przemocy (fizyczną i psychiczną)
- Będzie rozpoznawać i zapobiegać agresji wśród uczniów, pomagać w zrozumieniu siebie oraz innych.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG 
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-04-07
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 11
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-06

Prowadzący:
Czesława Moroz