Jak rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
04.2016

Cel:
Przedstawienie nauczycielom działań sprzyjających rozwojowi uzdolnień przyrodniczych uczniów w szkole podstawowej. 

 

Zagadnienia:

- rozpoznawanie uzdolnień uczniów,
- wspieranie myslenia naukowego,
- modele uczenia się ucznia zdolnego,
- kilka ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie uczniów,
- propozycje indywidualizacji zajęć w ramach zagadnień zawartych w  PP,
- przykłady zadań, które mogą  stanowić element lekcji lub być wykorzystane w celu indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym,

 
Adresat: nauczyciele przyrody
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-04-27
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-20

Prowadzący:
Joanna Podnajmer